Política de Privacitat

La privacitat és de gran importància per a ECOALITY S.L. i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les seves dades personals. Per tant, disposem d’una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ECOALITY S.L. | CIF: B- 67357103
AdreçaPostal: C/ Cortines 4, 1r 1a, 08003 Barcelona
Espanya | E-mail: info@Kibus.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ECOALITY S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per al consentiment dels quals vostè hagi prestat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals que resulti d’aplicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
– Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
– Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament se cediran les seves dades als tercers per als quals hem recaptat degudament el seu consentiment, així com per a donar compliment a les obligacions legals.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ECOALITY S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i/o el seu tractament, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En aquest cas, ECOALITY S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l’adreça de correu electrònic del responsable del tractament ressenyat anteriorment adjuntant còpia del seu DNI o document d’identitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en ECOALITYS.L. han estat directament proporcionats per l’interessat. Les categories de dades que es tracten són:
– Dades identificatives
– Adreces postals i electròniques
– Informació comercial.